ഐശ്വര്യത്തിനായുള്ള കാമധേനു മന്ത്രം

ശുഭകാമായൈ വിദ്മഹേ കാമദാത്ര്യൈ ച ധീമഹി . തന്നോ ധേനുഃ പ്രചോദയാത് ..


 

Video -Gau Suktam  

 

 Gau Suktam

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize