ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള മന്ത്രം

എവിടെയാണ് നൈമിഷാരണ്യം?

ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്‍റെ രാജധാനി ലഖ്നൗവില്‍ നിന്നും 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെ സീതാപൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് നീംസാര്‍ എന്ന് ഇപ്പോളറിയപ്പെടുന്ന നൈമിഷാരണ്യം.

ഋഷിമാരില്‍ പ്രഥമനാര്?

ചാക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിന്‍റെയൊടുവില്‍ വരുണന്‍ നടത്തിയ യാഗത്തില്‍ ഹോമാഗ്നിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഭൂമിയില്‍ ഋഷിമാര്‍ ജന്മമെടുത്തത്. അവരില്‍ പ്രഥമന്‍ ഭൃഗു മഹര്‍ഷിയായിരുന്നു.

Quiz

പരശുരാമന്‍റെ അച്ഛനാര് ?

ദ്രാം ദ്രാവണബാണായ നമഃ . ദ്രീം ക്ഷോഭണബാണായ നമഃ . ക്ലീം വശീകരണബാണായ നമഃ . ബ്ലൂം ആകർഷണബാണായ നമഃ . സം സംമോഹനബാണായ നമഃ .....

ദ്രാം ദ്രാവണബാണായ നമഃ . ദ്രീം ക്ഷോഭണബാണായ നമഃ . ക്ലീം വശീകരണബാണായ നമഃ . ബ്ലൂം ആകർഷണബാണായ നമഃ . സം സംമോഹനബാണായ നമഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |