65.2K

Comments

ktrjv
Vedadhara content is very super high level knowledge comman man can understand -Nagaskandan Namboothiri

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Knowledge Bank

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

നിര്‍മ്മാല്യദര്‍ശനത്തിന് വിശ്വരൂപന്‍, തൈലാഭിഷേകത്തിന് വാതരോഗഘ്നന്‍, വാകച്ചാര്‍ത്തിന് ഗോകുലനാഥന്‍, ശംഖാഭിഷേകത്തിന് സന്താനഗോപാലന്‍, ബാലാലങ്കാരത്തിന് ഗോപികാനാഥന്‍, പാല്‍ മുതലായ അഭിഷേകസമയത്ത് യശോദാബാലന്‍, നവകാഭിഷേകത്തിന് വനമാലകൃഷ്ണന്‍, ഉച്ചപൂജക്ക് സര്‍വാലങ്കാരഭൂഷണന്‍, സായംകാലം സര്‍വ്വമംഗളദായകന്‍, ദീപാരാധനക്ക് മോഹനസുന്ദരന്‍, അത്താഴപൂജക്ക് വൃന്ദാവനചരന്‍, തൃപ്പുകക്ക് ശേഷശയനന്‍.

വിഗ്രഹത്തിനുള്ള ശില കണ്ടെത്താനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

സാമാന്യമായി കറുപ്പ് നിറമുള്ള കൃഷ്ണശിലയാണ് കേരളത്തില്‍ വിഗ്രഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഋഷിമാരുടേയും സിദ്ധന്മാരുടേയും ആശ്രമം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളില്‍ കാണുന്ന ശിലകളാണ് നല്ലത്. മണ്ണില്‍ പൂഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതാകണം. മംഗളാക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതിയതുപോലെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങള്‍ നല്ലതാണ്. മിനുസമുള്ളതും പണിയുമ്പോള്‍ തകര്‍ന്നുപോകാത്തതും ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചാല്‍ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമാകണം ശില. ശിലയുടെ തല കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് എന്നതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിലേക്കായിരിക്കണം. ഉപദിശകളിലേക്ക് ആകരുത്. ഭൂമിയില്‍ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭാഗം വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗമായി എടുക്കണം. തീപ്പൊരി കൂടുതല്‍ വരുന്ന അഗ്രം വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ ശിരസായെടുക്കണം. ഏത് ദിക്കിനെ നോക്കിയാണോ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ ദിക്കിനെ നോക്കി ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ശില ഉയര്‍ത്തുകയും വേണം.

Quiz

വൈഷ്ണവപ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിലും ശിവക്ഷേത്രത്തിലെപ്പോലെ അര്‍ദ്ധപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമേത് ?

പുരാണങ്ങളിൽ ഉന്നതോന്നതമാണ് ദേവീഭാഗവതം. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഇത് നാലും തരുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് ദേവീഭാഗവതം. അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിയ്ക്കുവാനായി ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ദേവീഭാഗവതം കേട്ടാൽ മതി. എന്താണ് അഷ്ടസ....

പുരാണങ്ങളിൽ ഉന്നതോന്നതമാണ് ദേവീഭാഗവതം.

ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഇത് നാലും തരുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് ദേവീഭാഗവതം.

അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിയ്ക്കുവാനായി ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ദേവീഭാഗവതം കേട്ടാൽ മതി.

എന്താണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ?

അണിമ - ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി മാറാനുള്ള കഴിവ്.

കണ്ണിൽ പെടാത്ത അണുവോളം ചെറുതായി മാറാനുള്ള കഴിവ്.

മഹിമ - അങ്ങേയറ്റം വലുതായി പർവതാകരമായി മാറാനുള്ള കഴിവ്, നിനച്ചാലുടന്‍.

ലഘിമ - ലഘുത്വം , കനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.

ഒരു പരാഗത്തിനെയെന്ന പോലെ വായുവിൽ പറന്നു നടക്കാൻ മാത്രം ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.

പ്രാപ്തി - എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് നടക്കും.

അസാദ്ധ്യം എന്നൊന്നില്ല, ഈ സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക്.

പ്രാകാമ്യം - തന്നിഷ്ടം നടത്തൽ, നിനച്ചതു നടത്താൻ ആരുടെയും അനുമതി വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ.

ഈശിത്വം - പ്രഭുത്വം, മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവനായും തന്‍റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കാനുള്ള സിദ്ധി.

വശിത്വം - അധികാരത്തിൽ നിർഭരമാണ് ഈശിത്വം.

എന്നാൽ വശിത്വം എന്നാൽ വാക്കു കൊണ്ടും നോക്കു കൊണ്ടും തന്‍റെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

കാമാവാസയിതാ - യഥേച്ഛയാ എന്തിനേയും സംഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

ഇതാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ.

ശിവനുള്ളതാണ് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ.

ദേവീഭാഗവതം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കേട്ടാൽ ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളും വന്നു ചേരും.

ദിവസം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ, പകുതി ദിവസം , അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തേങ്കിലും ദേവീഭാഗവതം കേട്ടാൽ ദുർഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല.

യജ്ഞങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ചും, ഗംഗാദിതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തും, ദാനങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സദ് ഫലം ദേവീഭാഗവതം കേട്ടാൽ മാത്രം മതി, കിട്ടും.

സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും അതാത് യുഗത്തിനു വേണ്ട, യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറയുന്നു.

കലിയുഗത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ് പുരാണശ്രവണം.

കലിയുഗത്തിൽ ധർമ്മം കുറഞ്ഞു വരും.

സദാചാരവും കുറയും, ആയുസ്സും കുറയും.

ഈ പരിസ്ഥിതികളിലും മനുഷ്യര്‍ ധര്‍മ്മത്തില്‍നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഇരിക്കാനാണ് വ്യാസമഹർഷി പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചത്.

അമൃതപാനം ചെയ്താൽ വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകില്ല, മരണവും ഉണ്ടാകില്ല.

എന്നാൽ ഇത് അമൃതപാനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ്.

എന്നാൽ ദേവീഭാഗവതമായ അമൃതപാനം ചെയ്താൽ അതിന്‍റെ ഗുണം അയാളുടെ വംശത്തിനു മുഴുവൻ കിട്ടും.

അയാളുടെ വംശത്തിനു മുഴുവൻ തന്നെ സ്വർഗം ലഭിക്കും.


Malayalam Topics

Malayalam Topics

ദേവീഭാഗവതം

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |