ശ്രീരാമ മന്ത്രം - നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കും സമൃദ്ധിയിലേക്കും ഉള്ള വഴി

സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശ്രീരാമ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വിജയത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും ക്ഷണിക്കുക.

44.6K
3.1K

Comments

kmi3d

എപ്പോഴാണ് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ കൊടിയേറ്റുത്സവം?

കുംഭമാസത്തിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തില്‍ കൊടിയേറി ഉത്രത്തില്‍ ആറാട്ട് വരെ.

പരശുരാമന്‍ സ്ഥാപിച്ച അഞ്ച് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ശബരിമല, അച്ചന്‍കോവില്‍, ആര്യങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കാന്തമല.

Quiz

ആരാണ് ചക്രപാണിയെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ദ്രാം. ദാശരഥായ സീതാവല്ലഭായ ത്രൈലോക്യനാഥായ നമഃ.....

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ദ്രാം. ദാശരഥായ സീതാവല്ലഭായ ത്രൈലോക്യനാഥായ നമഃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |