അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും തമ്മില്‍ നല്ല ബന്ധത്തിനുള്ള മന്ത്രം

സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ . തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ......

സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ . തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |