ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ

 

Saligrama

 

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಸಾಲಿಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತನಿವಾರಿಣೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹಾ।....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಸಾಲಿಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತನಿವಾರಿಣೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹಾ।

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |