Add to Favorites

Other languages: TeluguMalayalamTamilHindiEnglish

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Only audio above. Video with lyrics below.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂತ್ರ

 

Dattatreya Mantra For Prosperity And Protection

 

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷೋ ಮಹಾಯೋಗ್ಯವಧೂತೋಽನಸೂಯಾನಂದವರ್ಧನೋಽತ್ರಿಪುತ್ರಃ ಓಂ ಬಂಧವಿಮೋಚನೋ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಃ ಕ್ರೋಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣ ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಃ ಕ್....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷೋ ಮಹಾಯೋಗ್ಯವಧೂತೋಽನಸೂಯಾನಂದವರ್ಧನೋಽತ್ರಿಪುತ್ರಃ ಓಂ ಬಂಧವಿಮೋಚನೋ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಃ ಕ್ರೋಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣ ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಃ ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ರಯವಶೀಕರಣ ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋಭಣ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದೋ ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಃ ದ್ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿ
ವಷಟ್ ವಶೀಕುರು ವೌಷಟ್ ಆಕರ್ಷಯ ಹುಂ ವಿದ್ವೇಷಯ ಫಟ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಠಃ ಠಃ ಸ್ತಂಭಯ ಖೇಂ ಖೇಂ ಮಾರಯ ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಪೋಷಯ ಪರಮಂತ್ರಪರಯಂತ್ರಪರತಂತ್ರಾಣಿ ಛಿಂಧಿ ಗ್ರಹಾನ್ ನಿವಾರಯ ವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ದುಃಖಂ ಹರ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ವಿದ್ರಾವಯ ದೇಹಂ ಪೋಷಯ ಚಿತ್ತಂ ತೋಷಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವಪಲ್ಲವಸ್ವರೂಪಃ ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವಾಹಾ

Recommended for you

 

Video - Sri Rudram 

 

Sri Rudram

 

 

Video - Garbha Rakshambika Stotram 

 

Garbha Rakshambika Stotram

 

 

Video - Gajendra Moksha Stotram 

 

Gajendra Moksha Stotram

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize