ಶಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

39.5K

Comments

48ux7
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ತೇಜಸ್

ವೇದಾದಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🌸 -ರಾಘವ ರಾವ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

Knowledge Bank

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ -

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ,ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ (ದಾನವ) ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ಅಸುರರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೃತಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೃತರನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಯಾವ ದೇವರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೂಕುಟ (ಕೋಳಿ) ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ?

ಉಪ ಪ್ರಾಗಾದ್ದೇವೋ ಅಗ್ನೀ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ । ದಹನ್ನ್ ಅಪ ದ್ವಯಾವಿನೋ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಕಿಮೀದಿನಃ ॥1॥ ಪ್ರತಿ ದಹ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೇವ ಕಿಮೀದಿನಃ । ಪ್ರತೀಚೀಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತನೇ ಸಂ ದಹ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ ॥2॥ ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ । ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ....

ಉಪ ಪ್ರಾಗಾದ್ದೇವೋ ಅಗ್ನೀ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ ।
ದಹನ್ನ್ ಅಪ ದ್ವಯಾವಿನೋ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಕಿಮೀದಿನಃ ॥1॥
ಪ್ರತಿ ದಹ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೇವ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಪ್ರತೀಚೀಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತನೇ ಸಂ ದಹ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ ॥2॥
ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ ।
ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭೇ ತೋಕಮತ್ತು ಸಾ ॥3॥
ಪುತ್ರಮತ್ತು ಯಾತುಧಾನೀಃ ಸ್ವಸಾರಮುತ ನಪ್ತ್ಯಂ ।
ಅಧಾ ಮಿಥೋ ವಿಕೇಶ್ಯೋ ವಿ ಘ್ನತಾಂ ಯಾತುಧಾನ್ಯೋ ವಿ ತೃಹ್ಯಂತಾಮರಾಯ್ಯಃ ॥4॥

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |