ಶಬರಿಮಲೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ

ಶಬರಿಮಲೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ

ಮಾಲಾ ಧರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ

 

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮುದ್ರಾಂ ಗುರುಮುದ್ರಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ .

ವನಮುದ್ರಾಂ ಶುದ್ಧಮುದ್ರಾಂ ರುದ್ರಮುದ್ರಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ .. ೧..

ಶಾಂತಮುದ್ರಾಂ ಸತ್ಯಮುದ್ರಾಂ ವ್ರತಮುದ್ರಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ .

ಶಬರ್ಯಾಶ್ರಮಸತ್ಯೇನ ಮುದ್ರಾ ಪಾತು ಸದಾಪಿ ಮಾಂ .. ೨..

ಗುರುದಕ್ಷಿಣಯಾ ಪೂರ್ವಂ ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ .

ಶರಣಾಗತಮುದ್ರಾಖ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುದ್ರಾಂ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಂ .. ೩..

ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ಖೇಚರೀಮುದ್ರಾಂ ಭದ್ರಮುದ್ರಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ .

ಶಬರ್ಯಾಚಲಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ .. ೪..


ಮಾಳ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ

 

ಅಪೂರ್ವಮಚಲಾರೋಹ ದಿವ್ಯದರ್ಶನಕಾರಣ .

ಶಾಸ್ತ್ರಮುದ್ರಾತ್ಮಕ ದೇವ ದೇಹಿ ಮೇ ವ್ರತವಿಮೋಚನಂ ..

104.4K
1.0K

Comments

hm6fc
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🙌 -ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂರ್ತಿ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

Read more comments

Knowledge Bank

ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಕೈ ಕುಲುಕುವಿಕೆ

ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಕೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಂದಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದರೆ, ಅದರ ಹೆಚ್ವುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಸರಿ.- ( ಜಾನ್ ವುಡ್ರೋಫ್ )

ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವಗುರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಲವು ವೇದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರೋಹಿತರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Quiz

ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?
Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |