ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಸಿಂಹಾಯ ಸರ್ವದುಷ್ಟವಿನಾಶನಾಯ ಸರ್ವಜನಮೋಹನಾಯ ಸರ್ವರಾಜ್ಯವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ....

ಓಂ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಸಿಂಹಾಯ ಸರ್ವದುಷ್ಟವಿನಾಶನಾಯ ಸರ್ವಜನಮೋಹನಾಯ ಸರ್ವರಾಜ್ಯವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |