Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಂತ್ರ

93.8K
1.3K

Comments

m865w
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

🕉️ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. -ರಾಜೇಶ್ ಆರ್

ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

Read more comments

Knowledge Bank

ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವ

ಯಾರು ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಪಠನೆ ಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗಲಾರದು. ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿದರೂ ಜಯಸಿಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಮಂತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ. ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಜಪ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಜಪಿಸಿದರೂ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಮನನ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು?

ಕುರು ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 102 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೌರವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ದುಶ್ಶಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ದಾಸಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Quiz

ಈ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲೇಭ್ಯಶ್ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ಅಮೃತೇಭ್ಯಃ . ಇದಂ ಭೂತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ವಿಧೇಮ ಹವಿಷಾ ವಯಂ ..1.. ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಸ್ಥನ ದೇವಾಃ . ತೇ ನೋ ನಿರ್ಋತ್ಯಾಃ ಪಾಶೇಭ್ಯೋ ಮುಂಚತಾಂಹಸೋಅಂಹಸಃ ..2.. ಅಸ್ರಾಮಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮ್ಯಶ್ಲೋಣಸ್ತ್ವಾ ಘೃತೇನ ಜ....

ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲೇಭ್ಯಶ್ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ಅಮೃತೇಭ್ಯಃ .
ಇದಂ ಭೂತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ವಿಧೇಮ ಹವಿಷಾ ವಯಂ ..1..
ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಾಶ್ಚತ್ವಾರ ಸ್ಥನ ದೇವಾಃ .
ತೇ ನೋ ನಿರ್ಋತ್ಯಾಃ ಪಾಶೇಭ್ಯೋ ಮುಂಚತಾಂಹಸೋಅಂಹಸಃ ..2..
ಅಸ್ರಾಮಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮ್ಯಶ್ಲೋಣಸ್ತ್ವಾ ಘೃತೇನ ಜುಹೋಮಿ .
ಯ ಆಶಾನಾಮಾಶಾಪಾಲಸ್ತುರೀಯೋ ದೇವಃ ಸ ನಃ ಸುಭೂತಮೇಹ ವಕ್ಷತ್..3..
ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉತ ಪಿತ್ರೇ ನೋ ಅಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿ ಗೋಭ್ಯೋ ಜಗತೇ ಪುರುಷೇಭ್ಯಃ .
ವಿಶ್ವಂ ಸುಭೂತಂ ಸುವಿದತ್ರಂ ನೋ ಅಸ್ತು ಜ್ಯೋಗೇವ ದೃಶೇಮ ಸೂರ್ಯಂ ..4..

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |