ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ರಾಜಮಾತಂಗಿ ಮಂತ್ರ

73.5K
1.0K

Comments

p4vdt
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

Read more comments

Knowledge Bank

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. ೮ ವಿಧದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುನಿ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ೮ ಬಗೆಯ ವಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿರೂಪರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭೋದನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯುಳ್ಳ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಇವರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತವೆಂಬ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ

ರಾಜ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಣಿ ಸುದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರ ಹಸು ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿಲೀಪನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಘು ಎಂಬ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ದಿಲೀಪನ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏನೆಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಲು.

Quiz

ಅಥರ್ವವೇದದ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖೆಯ ಜನರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತನ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಾಜಿ ಸರ್ವಮುಖರನ್ಜಿನಿ ಸರ್ವರಾಜವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಶವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವದುಶ್ತ್'ಅಮ್ರಿ'ಗವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕಮಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ.....

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತನ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಾಜಿ ಸರ್ವಮುಖರನ್ಜಿನಿ ಸರ್ವರಾಜವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಶವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವದುಶ್ತ್'ಅಮ್ರಿ'ಗವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶನ್ಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕಮಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ.

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |