ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತ್ಯೈ ಧರಣ್ಯೈ ಧರಣಿಧರೇ ಧರೇ ಸ್ವಾಹಾ.....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತ್ಯೈ ಧರಣ್ಯೈ ಧರಣಿಧರೇ ಧರೇ ಸ್ವಾಹಾ.

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902