Add to Favorites

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಐಂ ಓಷ್ಠಾಪಿಧಾನಾ ನಕುಲೀ ಕ್ಲೀಂ ದಂತೈಃ ಪರಿವೃತಾ ಪವಿಃ। ಸೌಃ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ವಾಚ ಈಶಾನಾ ಚಾರು ಮಾಮಿಹ ವಾದಯೇತ್॥ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ॥....

ಐಂ ಓಷ್ಠಾಪಿಧಾನಾ ನಕುಲೀ ಕ್ಲೀಂ ದಂತೈಃ ಪರಿವೃತಾ ಪವಿಃ।
ಸೌಃ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ವಾಚ ಈಶಾನಾ ಚಾರು ಮಾಮಿಹ ವಾದಯೇತ್॥
ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize