ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೈ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ . ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುಽತೇ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ......

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೈ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ .
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುಽತೇ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |