ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ನಮೋಽಸ್ತು ಸ್ಥಾಣುಭೂತಾಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾವೃತಾತ್ಮನೇ . ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿವಪುಶ್ಛಾಯಾಭಾಸಿತಾಂಗಾಯ ಶಂಭವೇ ......

ನಮೋಽಸ್ತು ಸ್ಥಾಣುಭೂತಾಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾವೃತಾತ್ಮನೇ .
ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿವಪುಶ್ಛಾಯಾಭಾಸಿತಾಂಗಾಯ ಶಂಭವೇ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |