ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ

ವಾಸುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರಾಧಾಪ್ರಿಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ವಾಸುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರಾಧಾಪ್ರಿಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |