ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮಂತ್ರ

ದ್ರಾಂ ದ್ರಾವಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ದ್ರೀಂ ಕ್ಷೋಭಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಕ್ಲೀಂ ವಶೀಕರಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಬ್ಲೂಂ ಆಕರ್ಷಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಸಂ ಸಂಮೋಹನಬಾಣಾಯ ನಮಃ .....

ದ್ರಾಂ ದ್ರಾವಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ದ್ರೀಂ ಕ್ಷೋಭಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಕ್ಲೀಂ ವಶೀಕರಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಬ್ಲೂಂ ಆಕರ್ಷಣಬಾಣಾಯ ನಮಃ . ಸಂ ಸಂಮೋಹನಬಾಣಾಯ ನಮಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |