ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವೀಮಭಿತೋ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಕಟೀನಿವೇಶಂ। ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಪಾಶಸೃಣೀವಹಂತಂ ಭಯಾಪಹಂ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶಮೀಡೇ॥....

ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವೀಮಭಿತೋ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಕಟೀನಿವೇಶಂ।
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಪಾಶಸೃಣೀವಹಂತಂ ಭಯಾಪಹಂ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶಮೀಡೇ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |