ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕುಬೇರ ಗಾಯತ್ರಿ

ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನಃ ಕುಬೇರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.....

ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನಃ ಕುಬೇರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |