ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ. ಹುಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ.....

ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ. ಹುಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |