ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಪಶುಜನಮನಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಿರಸ್ಕರಣಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ।....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಪಶುಜನಮನಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಿರಸ್ಕರಣಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ।

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |