ಏಕದಂತ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

Only audio above. Video with lyrics below.

 

Ekadanta Ganesha Mantra

 

ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |