ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂತ್ರ

41.7K

Comments

neff5
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೆವ್ ದತ್ತ 🙏🙏 -Mahesh

ಓಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸನ್ನ🙏 -Anasuya

Om Shri Guru Dattatreya Shripad Shri Vallabhay Namaha -Srikanth

Aum dattatreya namah dram dattatreya namah dram aum dattatreya namah -Prashant Gurubasappa Hatti

Read more comments

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಋಷಿಕಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು?

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದ್ರಾಂ ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ....

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ
ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ
ದ್ರಾಂ ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |