ಲೇಖರ್ಷಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಲೇಖರ್ಷಭಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446