ಅಥರ್ವ ವೇದದ ವಂಗ್ಮ ಆಸನ ಸೂಕ್ತ

99.8K
1.2K

Comments

szdGG
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ವಿನಯ್ ಪಾಟೀಲ

ಮಂತ್ರವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. -ಆನಂದ್ ಭಟ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

ರಾಜ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ

ರಾಜ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಣಿ ಸುದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರ ಹಸು ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿಲೀಪನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂದಿನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಘು ಎಂಬ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ದಿಲೀಪನ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏನೆಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಲು.

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

Quiz

ದಶರಥನ ಗುರು ಯಾರು?

ವಾಙ್ಮ ಆಸನ್ ನಸೋಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುರಕ್ಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕರ್ಣಯೋಃ . ಅಪಲಿತಾಃ ಕೇಶಾ ಅಶೋಣಾ ದಂತಾ ಬಹು ಬಾಹ್ವೋರ್ಬಲಂ ..1.. ಊರ್ವೋರೋಜೋ ಜಂಘಯೋರ್ಜವಃ ಪಾದಯೋಃ . ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಮೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಿಭೃಷ್ಟಃ ..2......

ವಾಙ್ಮ ಆಸನ್ ನಸೋಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುರಕ್ಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕರ್ಣಯೋಃ .
ಅಪಲಿತಾಃ ಕೇಶಾ ಅಶೋಣಾ ದಂತಾ ಬಹು ಬಾಹ್ವೋರ್ಬಲಂ ..1..
ಊರ್ವೋರೋಜೋ ಜಂಘಯೋರ್ಜವಃ ಪಾದಯೋಃ .
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಮೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಿಭೃಷ್ಟಃ ..2..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |