భార్యాభర్తలిద్దరికీ దీర్ఘాయువు కోసం మంత్రం

ఋధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసద్య. మిత్రం దేవం మిత్రధేయం నో అస్తు. అనూరాధాన్ హవిషా వర్ధయంత:. శతం జీవేమ శరదస్సవీరా:......

ఋధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసద్య. మిత్రం దేవం మిత్రధేయం నో అస్తు. అనూరాధాన్ హవిషా వర్ధయంత:. శతం జీవేమ శరదస్సవీరా:..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |