సదాశివాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః సాంబః ప్రచోదయాత్....

సదాశివాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః సాంబః ప్రచోదయాత్

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446