సమస్యల నుండి ఉపశమనం కోసం దుర్గా మంత్రం

79.1K

Comments

uas7p
🌸 వేదాదార మంత్రాలు నా ఆత్మకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. -హేమలత

ప్రతిరోజూ ఈ మంత్రం వినడం నాకు శాంతి కలిగిస్తుంది. 🙏 🙏 - శ్రీదేవి

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

✨ మంత్రం శక్తివంతంగా ఉంది, దాని శక్తిని ప్రతి రోజూ అనుభూతి చెందుతున్నాను. -కోడూరు లక్ష్మి

ఈ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక కొత్త అర్థం తెచ్చాయి. -yvn rao

Read more comments

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

వేదాలను ఎవరు రచించారు?

వేదాలను అపౌరుషేయం అంటారు. అంటే వాటికి రచయిత లేడు. వేదాలు మంత్రాల రూపంలో ఋషుల ద్వారా వ్యక్తమయ్యే కాలాతీత జ్ఞానం యొక్క భాండాగారాన్ని తయారు చేస్తాయి.

Quiz

అనంగ అనేది ఎవరిని సూచిస్తుంది?

దుం జ్వాలామాలిని విద్మహే మహాశూలిని ధీమహి . తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ......

దుం జ్వాలామాలిని విద్మహే మహాశూలిని ధీమహి .
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |