స్టాక్ మార్కెట్‌లో విజయం కోసం మహాలక్ష్మి మంత్రం

ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద . శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః .....

ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద . శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |