సంపద కోసం లక్ష్మీ మంత్రం

51.2K

Comments

mncs7
అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

మీ మంత్రాలు నా ఆలోచనలకు స్పష్టత తెస్తాయి. 🕉️ 🕉️ -Priya Rao

మీ మంత్రాలను వినడం నా నిత్య క్రతువు అయింది -మాచెర్ల సునంద

మీ మంత్రాలు నా దైనందిన జీవితంలో ఒక మార్పు తెచ్చాయి. -చెరుకుపల్లి రాహుల్

వేదాదార మంత్రాలు నా రోజువారీ శక్తి మూలం. ధన్యవాదాలు. 🌸 -సాయికుమార్

Read more comments

ఋషి మరియు ముని మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఋషి అంటే కొంత శాశ్వతమైన జ్ఞానం వెల్లడి చేయబడిన వ్యక్తి. అతని ద్వారా, ఈ జ్ఞానం మంత్రం రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ముని అంటే జ్ఞాని, తెలివైనవాడు మరియు లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. మునిలకు కూడా తాము చెప్పేదానిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

Quiz

క్షీరసాగరంలో పుట్టిన కూతురు ఎవరు?

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాఽఽయతాక్షీ గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా . లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్....

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాఽఽయతాక్షీ
గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్రవస్త్రోత్తరీయా .
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్తా ..

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |