గౌరీనాథాయ విద్మహే తన్మహేశాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్....

గౌరీనాథాయ విద్మహే తన్మహేశాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902