సంతాన పరమేశ్వర స్తోత్రం

14.3K

Comments

imj4a
సమర్థవంతమైన మంత్రం ❤️❤️❤️❤️ -K Thimmaraju

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

🙏🙏 -User_seab30

🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

Read more comments

అన్నదానం చేయడంవల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి?

బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం, అన్నదానం చేసే వారి ఆయువు, ధన-సంపత్తి, కాంతి మరియు ఆకర్షణీయత పెరుగుతాయి. వారిని తీసుకెళ్లడానికి స్వర్గలోక నుండి బంగారంతో తయారు చేసిన విమానం వస్తుంది. పద్మ పురాణం ప్రకారం, అన్నదానం సమానంగా ఇంకొక దానం లేదు. ఆకలితో ఉన్నవారిని భోజనం పెట్టడం వలన ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో సుఖం కలుగుతుంది. పరలోకంలో కొండలంత రుచికరమైన భోజనం అటువంటి దాత కోసం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. అన్నదాతకు దేవతలు మరియు పితృదేవతలు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. అతనికి అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

Quiz

సంతానం కోసం వ్యాసుడు ఎక్కడ తపస్సు చేశాడు?

పార్వతీసహితం స్కందనందివిఘ్నేశసంయుతం. చింతయామి హృదాకాశే భజతాం పుత్రదం శివం.. భగవన్ రుద్ర సర్వేశ సర్వభూతదయాపర. అనాథనాథ సర్వజ్ఞ పుత్రం దేహి మమ ప్రభో.. రుద్ర శంభో విరూపాక్ష నీలకంఠ మహేశ్వర. పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యపో....

పార్వతీసహితం స్కందనందివిఘ్నేశసంయుతం.
చింతయామి హృదాకాశే భజతాం పుత్రదం శివం..
భగవన్ రుద్ర సర్వేశ సర్వభూతదయాపర.
అనాథనాథ సర్వజ్ఞ పుత్రం దేహి మమ ప్రభో..
రుద్ర శంభో విరూపాక్ష నీలకంఠ మహేశ్వర.
పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యపోహ్య తనయం దిశ..
చంద్రశేఖర సర్వజ్ఞ కాలకూటవిషాశన.
మమ సంచితపాపస్య లయం కృత్వా సుతం దిశ..
త్రిపురారే క్రతుధ్వంసిన్ కామారాతే వృషధ్వజ.
కృపయా మయి దేవేశ సుపుత్రాన్ దేహి మే బహూన్..
అంధకారే వృషారూఢ చంద్రవహ్న్యర్కలోచన.
భక్తే మయి కృపాం కృత్వా సంతానం దేహి మే ప్రభో..
కైలాసశిఖరావాస పార్వతీస్కందసంయుత.
మమ పుత్రం చ సత్కీర్తిం ఐశ్వర్యం చాశు దేహి భోః..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |