శ్రీకృష్ణుడి ఆశీర్వాదం కోసం మంత్రం

శ్రీకృష్ణాయ విద్మహే దామోదరాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్....

శ్రీకృష్ణాయ విద్మహే దామోదరాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |