శిశువుల రక్షణ కోసం స్కందాపస్మార మంత్రం

స్కందాపస్మారసంజ్ఞో యః స్కందస్య దయితః సఖా విశాఖసంజ్ఞశ్చ శిశోః శివోఽస్తు వికృతాననః....

స్కందాపస్మారసంజ్ఞో యః స్కందస్య దయితః సఖా
విశాఖసంజ్ఞశ్చ శిశోః శివోఽస్తు వికృతాననః

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |