శివుని అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

నమోఽస్తు స్థాణుభూతాయ జ్యోతిర్లింగావృతాత్మనే . చతుర్మూర్తివపుశ్ఛాయాభాసితాంగాయ శంభవే ......

నమోఽస్తు స్థాణుభూతాయ జ్యోతిర్లింగావృతాత్మనే .
చతుర్మూర్తివపుశ్ఛాయాభాసితాంగాయ శంభవే ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |