శత్రువుల నుండి రక్షణ పొందడానికి నరసింహ మంత్రం

ఓం నమో నృసింహసింహాయ సర్వదుష్టవినాశనాయ సర్వజనమోహనాయ సర్వరాజ్యవశ్యం కురు కురు స్వాహా....

ఓం నమో నృసింహసింహాయ సర్వదుష్టవినాశనాయ సర్వజనమోహనాయ సర్వరాజ్యవశ్యం కురు కురు స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |