శత్రువులను ఓడించే భద్రకాళి మంత్రం

82.6K

Comments

qs3kf
Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Wonderful booster every day! Great job! -Sundaram narayan

Read more comments

ఋషులలో మొదటివారు ఎవరు?

వరుణడు చాక్షుష మన్వంతరం ముగింపుకి ముందు ఏడుగురు ఋషులు పుట్టడానికి కారణమైన ఒక యాగం చేశాడు. భృగుడు ఆ హోమ కుండం నుండి మొదట ఉద్భవించాడు.

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

Quiz

మహాభారతాన్ని అసలు ఏమని పిలిచేవారు?

భం భద్రకాల్యై నమః....

భం భద్రకాల్యై నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |