పాలించే శక్తి కోసం మంత్రం

56.0K

Comments

mGbnh

శివ పురాణం ప్రకారం భస్మాన్ని పూయడానికి సిఫార్సు చేయబడిన ప్రదేశాలు ఏమిటి?

శివ పురాణం నుదురు, రెండు చేతులు, ఛాతీ మరియు నాభిపై భస్మాన్ని పూయాలని సిఫార్సు చేస్తోంది

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

లేఖర్షభాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్....

లేఖర్షభాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |