శక్తివంతమైన రుణ ఉపశమన మంత్రం - శ్రేయస్సు కోసం

58.2K

Comments

8qbsw

మరణం యొక్క సృష్టి

సృష్టించే సమయంలో, బ్రహ్మ ఈ ప్రపంచం త్వరలోనే జీవచేతులతో నిండిపోతుందని ఊహించలేదు. బ్రహ్మ ప్రపంచ పరిస్థితిని చూసి ఆందోళన చెందాడు మరియు అన్ని వస్తువులను దహనం చేయడానికి అగ్నిని పంపాడు. భగవాన్ శివుడు జోక్యం చేసుకొని జనాభాను నియంత్రించడానికి ఒక వ్యవస్థతో కూడిన మార్గాన్ని సూచించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ ఆ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి మరణాన్ని మరియు మరణదేవతను సృష్టించాడు

ద్వారకా ఏ మహాసముద్రంలో మునిగిపోయింది?

అరేబియా మహాసముద్రంలో

Quiz

సంతానం కోసం వ్యాసుడు ఎక్కడ తపస్సు చేశాడు?

ఓం క్రాం క్రీం క్రౌం సః భౌమాయ నమః....

ఓం క్రాం క్రీం క్రౌం సః భౌమాయ నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |