లార్డ్ నరసింహ మంత్రం: దీవెనలు మరియు రక్షణ

81.1K

Comments

34jmi
మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

Read more comments

శ్రీమద్భాగవతం రచయిత ఎవరు?

వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవతం రచయిత. ఆయనను వేదవ్యాసుడు అని కూడా అంటారు.

దక్షిణ అంటే ఏమిటి?

దక్షిణ అనేది ఒక పూజారి, ఉపాధ్యాయుడు లేదా గురువుకు గౌరవం మరియు కృతజ్ఞతా చిహ్నంగా ఇచ్చే సాంప్రదాయ బహుమతి లేదా నైవేద్యం. దక్షిణ అంటే డబ్బు, బట్టలు లేదా ఏదైనా విలువైన వస్తువు కావచ్చు. మతపరమైన మరియు ఆధ్యాత్మిక పనులకు తమ జీవితాలను అంకితం చేసే వారికి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా దక్షిణ ఇస్తారు. ఇది ఆ వ్యక్తులను గౌరవించడానికి మరియు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇవ్వబడింది

Quiz

షట్చక్రాలలో గణపతి స్థానం ఏది?

ఓం క్ష్రౌం ప్రౌం హ్రౌం రౌం బ్రౌం జ్రౌం నమో నృసింహాయ....

ఓం క్ష్రౌం ప్రౌం హ్రౌం రౌం బ్రౌం జ్రౌం నమో నృసింహాయ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |