రక్షణ కొరకు మహిషమర్దిని మంత్రం

మహిషమర్దిని స్వాహా . మహిషహింసికే హుం ఫట్ . మహిషశత్రో శార్ఙ్గీ హుం ఫట్ . మహిషం భీషయ భీషయ హుం ఫట్ . మహిషం హన హన దేవి హుం ఫట్ . మహిషసూదని హుం ఫట్ .....

మహిషమర్దిని స్వాహా . మహిషహింసికే హుం ఫట్ . మహిషశత్రో శార్ఙ్గీ హుం ఫట్ . మహిషం భీషయ భీషయ హుం ఫట్ . మహిషం హన హన దేవి హుం ఫట్ . మహిషసూదని హుం ఫట్ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |