మీ పట్ల అందరూ స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా మంత్రం

53.9K

Comments

jxzms
Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Extraordinary! -User_se921z

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Read more comments

శ్రీమద్భాగవతం రచయిత ఎవరు?

వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవతం రచయిత. ఆయనను వేదవ్యాసుడు అని కూడా అంటారు.

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

Quiz

విశ్వామిత్రుడు ఏ దేశానికి రాజు?

క్లం క్లౌం హ్రీం నమః....

క్లం క్లౌం హ్రీం నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |