మగబిడ్డకు రక్షణ మంత్రం

40.4K

Comments

745bG

హనుమాన్ జీ ఏ లక్షణాలు లేదా సద్గుణాలను సూచిస్తాడు?

హనుమాన్ జీ భక్తి, విధేయత, ధైర్యం, బలం, వినయం మరియు నిస్వార్థతకు ప్రతీక. ఇది మీ స్వంత జీవితంలో ఈ సద్గుణాలను పొందుపరచడానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి మీకు స్ఫూర్తినిస్తుంది మరియు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది

హనుమంతుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడా?

అవును. హనుమంతుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. ఎక్కువగా గంధమాదన పర్వతం పైన తపస్సులో మునిగి ఉంటాడు. శ్రీరాముని అవతారం 24వ త్రేతాయుగంలో అయింది. ప్రస్తుత ఇరవై ఎనిమిదవ(28) చతుర్యుగం తాలుక, ద్వాపరయుగంలో, దాదాపు ఒక కోటి డబ్భై అయిదు లక్షల సంవత్సరాల తరువాత, సౌగంధికా పుష్పాలను పొందేందుకు వెళ్లినప్పుడు, భీముడు అతనిని కలిశాడు. ఎనిమిది మంది చిరంజీవిలలో హనుమంతుడు ఒకడు. అతను రెండు వందల ముప్ఫై అయిదు కోట్ల తొంభై ఒక లక్షల నలబై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల డబ్భై ఏడు (2,35,91,46,877) సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న కల్పం ముగిసే వరకు జీవించే ఉంటాడు.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

ఓం హ్రీం హ్రీం. కూష్మాండి రాగిణి రక్ష. భగవతి చాముండే ముంచ. దహ సర. బాలకాద్ గచ్ఛ ఠఠ. కాముండే నమో హిజ్యే భుః. హ్రీం హ్రీం దుష్టగ్రహాన్. హ్రూం తత్ర గచ్ఛంతు గుహ్యకాః. యత్ర స్వం స్థానం కురు. రుద్రో జ్ఞాపయతి ఠఠ. శక్షమపాడేహని. ఉజ్రిహగతాట.....

ఓం హ్రీం హ్రీం. కూష్మాండి రాగిణి రక్ష. భగవతి చాముండే ముంచ. దహ సర. బాలకాద్ గచ్ఛ ఠఠ. కాముండే నమో హిజ్యే భుః. హ్రీం హ్రీం దుష్టగ్రహాన్. హ్రూం తత్ర గచ్ఛంతు గుహ్యకాః. యత్ర స్వం స్థానం కురు. రుద్రో జ్ఞాపయతి ఠఠ. శక్షమపాడేహని. ఉజ్రిహగతాట. షడ్గ్రహైశ్చ సహితం రక్ష ముంచ కుమారకం హ్రీం ఠఠ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |