మరింత సంపద కోసం లక్ష్మీ దేవి మంత్రం

30.2K

Comments

smsku

ద్వారకా ఏ మహాసముద్రంలో మునిగిపోయింది?

అరేబియా మహాసముద్రంలో

వేదాలను ఎవరు రచించారు?

వేదాలను అపౌరుషేయం అంటారు. అంటే వాటికి రచయిత లేడు. వేదాలు మంత్రాల రూపంలో ఋషుల ద్వారా వ్యక్తమయ్యే కాలాతీత జ్ఞానం యొక్క భాండాగారాన్ని తయారు చేస్తాయి.

Quiz

మహాభారతాన్ని అసలు ఏమని పిలిచేవారు?

భూయాద్భూయో ద్విపద్మాఽభయవరదకరా తప్తకార్తస్వరాభా శుభ్రాఽభ్రాభేభయుగ్మద్వయకరధృతకుంభాద్భిరాసిచ్యమానా . రత్నౌఘాబద్ధమౌలిర్విమలతరదుకూలార్తవాలేపనాఢ్యా పద్మాక్షీ పద్మనాభోరసి కృతవసతిః పద్మగా శ్రీః శ్రియై నమః ......

భూయాద్భూయో ద్విపద్మాఽభయవరదకరా తప్తకార్తస్వరాభా
శుభ్రాఽభ్రాభేభయుగ్మద్వయకరధృతకుంభాద్భిరాసిచ్యమానా .
రత్నౌఘాబద్ధమౌలిర్విమలతరదుకూలార్తవాలేపనాఢ్యా
పద్మాక్షీ పద్మనాభోరసి కృతవసతిః పద్మగా శ్రీః శ్రియై నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |