మనస్సు యొక్క ఆహ్లాదకరమైన మంత్రం

అఀహోముచే ప్ర భరేమా మనీషామోషిష్ఠదావ్న్నే సుమతిం గృణానాః . ఇదమింద్ర ప్రతి హవ్యం గృభాయ సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః......

అఀహోముచే ప్ర భరేమా మనీషామోషిష్ఠదావ్న్నే సుమతిం గృణానాః .
ఇదమింద్ర ప్రతి హవ్యం గృభాయ సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |