మంచి నాయకుడు కావడానికి గణేశ మంత్రం

ఓం నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ గణేశ కరుణానిధే . భేదాఽభేదాదిహీనాయ గణానాం పతయే నమః ......

ఓం నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ గణేశ కరుణానిధే .
భేదాఽభేదాదిహీనాయ గణానాం పతయే నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |