నమ్మకమైన మరియు విశ్వసనీయ జీవిత భాగస్వామి కోసం మంత్రం

దామొదరాయ విద్మహే రుక్మిణీవల్లభాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్....

దామొదరాయ విద్మహే రుక్మిణీవల్లభాయ ధీమహి తన్నః కృష్ణః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |