కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాత్....

కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాత్

Audios

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2627773