ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం శూలినీ దుర్గా మంత్రం

జ్వల జ్వల శూలిని దుష్టగ్రహం హుం ఫట్....

జ్వల జ్వల శూలిని దుష్టగ్రహం హుం ఫట్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |